Styrelsen


Ordförande: John Thornberg

Kassör: Johan Bergman

Sekreterare: Tommy Ackås

Klubbmästare: Henrik Sandell

Ledamot: Henrik Östlund

Ledamot: Georgios Forsberg

Ledamot: Niklas Gustafsson


 

Övriga förtroendevalda:


Revisorer: Håkan Hellström och Lars Blomster

Valberedning: Lars Josephsson och Wilhelm Westling


UK: Dennis Andersson, Marcus Lundqvist och Simon Hedman

Lagledare: Utses av UK match för match

Träning, utveckling och tävlingsgruppen (TUT): Dennis Andersson, Marcus Lundqvist, Henrik Östlund, Patrik Hillborg, Björn Kaneteg och Måns Borg

Rese- och festkommittén: Eric Blomster Kees, Kjell Persson, Henrik Sandell och John Thornberg

Pris, lotteri och materialkommittén: Henrik Sandell och Rikard Nilsson

Uppvaktningskommitté: John Thornberg och Henrik Sandell

Hemside och Facebook ansvariga:: Henrik Östlund, Patrik Hillborg och Eric Blomster Kees

Representant vid STBFs möten: Eric Blomster Kees

Kontroll av ligalagens spelprogram: Claes Parmlan