Styrelsen


Ordförande: John Thornberg

Vice ordförande: Dan Ulfsson

Kassör: Johan Bergman

Sekreterare: Tommy Ackås

Vice sekreterare: Thomas Englund

Klubbmästare: Urban Hed

Övrig ledamot: Henrik Östlund


 

Övriga förtroendevalda:


Revisorer: Håkan Hellström och Lars Blomster

Valberedning: Lars Gelin och Georgios Kalatzis Forsberg


UK: Dennis Andersson, Dan Ulfsson och Simon Hedman

Lagledare: Utses av UK match för match

Träning, utveckling och tävlingsgruppen (TUT): Dennis Andersson, Marcus Lundqvist, Henrik Östlund, Patrik Hillborg, Björn Kaneteg och Måns Borg

Rese- och festkommittén: Eric Blomster Kees, Kjell Persson, Urban Hed och John Thornberg

Pris, lotteri och materialkommittén: Urban Hed och Rikard Nilsson

Uppvaktningskommitté: John Thornberg och Urban Hed

Hemside och Facebook ansvariga:: Henrik Östlund, Patrik Hillborg och Eric Blomster Kees

Representant vid STBFs möten: Eric Blomster Kees

Kontroll av ligalagens spelprogram: Claes Parmland

 

Kontakta oss