Makthavarna Presidiumet

Styrelsen

Ordförande: John Thornberg

Vice ordförande: Dan Ulfsson

Kassör: Johan Bergman

Sekreterare: Tommy Ackås

Vice sekreterare: Thomas Englund

Klubbmästare: Urban Hed

Övrig ledamot: kjell Persson


Revisorer: Håkan Hellström och Lars Blomster

Valberedning: Lars Gelin och Emil Savage


UK: Dennis Andersson, Dan Ulfsson och Simon Hedman

Lagledare: Utsed av UK match för match

Träning, utveckling och tävlingsgruppen (TUT): Dennis Andersson, Mats Götelid, Henrik Östlund, Bo Norberg, Jimmy Bengtsson och Patrik Hillborg

Rese- och festkommittén: Eric Blomster Kees, Kjell Persson, Urban Hed och John Thornberg

Pris och lotterikommiten:

Uppvaktningskommitté: John Thornberg och Urban Hed

Hemside och Facebook ansvariga:: Lars Gelin, Henrik Östlund, Patrik Hillborg och Eric Blomster Kees

Kontroll av ligalagens spelprogram: Claes Parmland