Styrelsen


Ordförande: John Thornberg

Kassör: Johan Bergman

Sekreterare: Tommy Ackås

Ledamot: Henrik Östlund

Ledamot: Georgios Forsberg

Ledamot: Niklas Gustafsson

Ledamot: Janne Ednertz


 

Övriga förtroendevalda:


Revisorer: Håkan Hellström och Lars Blomster

Valberedning: Måns Borg och Samuel Johansson


UK: Dennis Andersson och Mattias Wetterberg för A-laget, Niklas Gustafsson och Emil Fors för övriga lag

Lagledare: Utses av UK match för match

Träning, utveckling och tävlingsgruppen (TUT): Dennis Andersson, Henrik Östlund, Patrik Hillborg, Björn Kaneteg och Måns Borg

Rese- och festkommittén: Eric Blomster Kees, Janne Ednertz, Bosse Norberg och John Thornberg

Pris, lotteri och materialkommittén: Bosse Norberg och Eric Blomster Kees

Uppvaktningskommitté: John Thornberg

Press, PR, Hemsida och Facebook ansvariga:: Henrik Östlund, Patrik Hillborg, Eric Blomster Kees och Ben Lambert

Representant vid STBFs möten: Claes Parmland

Kontroll av ligalagens spelprogram: Victor Forss