Hemsidan har fått ett ansiktslyft

Nu har MPs hemsida fått en helt ny design och layout. 

Alla nuvarande medlemmar har också fått det nya lösenordet för att komma åt medlemsflikarna som ligger under ”Välkommen till MP”